Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Λιγούστρο-ligustrum

Υλικό κήπου του 2009 ηλικίας περίπου 30 ετών.
Το 2010 έγινε εμβολιασμός, για δημιουργία  νέου κλαδιού στην
πρώτη καμπύλη του κορμού .
Το 2012  προχώρησα σε δραστικό κλάδεμα, με σκοπό να δημιουργηθεί
μια σχετική κωνικότητα στο πάνω μέρος του κορμού,αλλά
και για πιο σωστή αναλογία στο πάχος των κλαδιών.
Τον Μάρτιο του 15 έγινε πλήρης αποφύλλωση,για ανανέωση
του φυλλώματος με μικρότερα φύλλα,αλλά και πύκνωμα των
διακλαδώσεων με back budding.Πιθανόν η αποφύλλωση να
επαναληφθεί το καλοκαίρι.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου