Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

chinese elm ,εναέρια καταβολάδα 2012

Η εξέλιξη της εναέριας καταβολάδας ακριβώς δύο χρόνια μετά από
το κόψιμο της  από το μητρικό δένδρο τον Οκτώβριο του 2012.
Οι εργασίες διαμόρφωσης έγιναν τον Μάιο του 2013.