Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

κυπαρίσσι-cypressus sempervirens

Το δένδρο και η εξέλιξη του από το 2000 έως και σήμερα
πρώτη φωτογραφία το 2000.δεύτερη και τρίτη πριν και
μετά τη μεταφύτευση το 2009.
τρίτη φωτογραφια Ιούλιος 2012.
Το ποτ είναι τσιμεντένιο με άμμο,χαλίκια και βότσαλα
ποταμίσια.


Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

juniper διαγωνισμού bonsai από το 0 2011-ένα χρόνο μετά

Τον μάρτιο μεταφυτεύτηκε σε μικρότερο ποτ .
Παρουσιάζει ζωηρή ανάπτυξη και κορφολογείται συνεχώς.
Το πρώτο κλαδί δεξιά μάλλον θα αφαιρεθεί. Το κενό που
θα δημιουργηθεί θα συμπληρωθεί ,είτε κατεβάζοντας  τη
βλάστηση χαμηλότερα,είτε αλλάζοντας  λίγο την κλίση
προς τα δεξιά.


                                                      πριν
                                                    μετά
                                                  virtual